ITR Indywidualne Techniki Ratunkowe

ITR Indywidualne Techniki Ratunkowe (Basic safety training in personal survival techniques – Indywidualne Techniki Ratunkowe ITR) Informacje podstawowe dotyczące kursu ITR Kurs ITR opracowano na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i […]

Czytaj więcej

Zamiana adresu biura Działu Pokładowego

Od dnia 10.01.2022r. biuro Działu Pokładowego (Al. Jana Pawła II 3) przeniesiono do budynku Uniwersytetu Morskiego przy ul. Morskiej 83, budynek A wejście 1 (obok Enamoru) . Kontakt pod nr […]

Czytaj więcej

Szkolenia na Kapitana Żeglugi Wielkiej

Warunek przystąpienia do kursu: § 32. Do uzyskania dyplomu kapitana żeglugi wielkiej na statkach o pojemności brutto 3000 i powyżej wymagane jest zdanie egzaminu na ten dyplom oraz posiadanie: 1) […]

Czytaj więcej

Informujemy, że jako spółka uzyskaliśmy subwencję finansowa w ramach wsparcia Polskiego Funduszu Rozwoju S.A. – tarcza finansowa2.0.

Informujemy, że jako spółka uzyskaliśmy subwencję finansową w ramach wsparcia Polskiego Funduszu Rozwoju S.A. – tarcza finansowa2.0.

Czytaj więcej

KURS ZINTEGROWANY (BASIC SAFETY TRAINING)

Kurs zintegrowany – I raz (Basic Safety Training)    (Do rozpoczęcia kursu wymagane jest 10 osób)     W skład kursu wchodzą: Bezpieczeństwa własnego i odpowiedzialności wspólnej ITR (Indywidualnych technik […]

Czytaj więcej

RO-RO PASSAFETY W ZAKRESIE BEZPIECZEŃŚTWA DLA PERSONELU BEZPOŚREDNIO OBSŁUGUJĄCEGO W POMIESZCZENIACH PASAŻERSKICH

Ro-Ro PASSAGNER SAFTY – w zakresie bezpieczeństwa dla personelu bezpośrednio obsługującego pasażerów w pomieszczeniach pasażerskich   Training for personnel providing direct service to passenger in passanger spaces   Liczba godzin: 6 […]

Czytaj więcej

RO-RO CARGO-W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA PASAŻERÓW I ŁADUNKU ORAZ SZCZELNOŚCI KADŁUBA NA STATKU PASAŻERSKIM TYPU ROROO

Ro-Ro CARGO – w zakresie bezpieczeństwa pasażerów i ładunku oraz szczelności kadłuba na statku pasażerskim typu ro-ro   Passenger safety, cargo safety and hull integrity training on ro-ro passenger ship […]

Czytaj więcej

RO-RO CRISIS W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I ZACHOWAŃ LUDZIKCH

Ro-Ro CRISIS – W zakresie zarządzania kryzysowego i zachowań ludzkich   Crisis Management and human behaviour   Liczba godzin: 12,5 Warunek przystąpienia do kursu Ważne świadectwo zdrowia Uwagi Do certyfikatu potrzebne […]

Czytaj więcej

RO-RO CROWD- W ZAKRESIE KIEROWANIA TŁUMEM

Ro-Ro CROWD – W zakresie kierowania tłumem   Crowd Management   Liczba godzin: 6   Warunek przystąpienia do kursu Ważne świadectwo zdrowia. Uwagi Do certyfikatu potrzebne jest 1 zdjęcie  

Czytaj więcej

SPRAWOWANIE OPIEKI MEDYCZNEJ NAD CHORYM- UAKTUALNIENIE

MEDYCZNY III STOPIEŃ (odnowienie) – Sprawowania Opieki Medycznej nad Chorym   OBOWIĄZUJĄ ZAPISY NA KURS (wymagane minimun 10 osób) Medical Care refreshment   Cele kursu Zapoznanie kapitanów i starszych oficerów […]

Czytaj więcej