RO-RO CRISIS W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I ZACHOWAŃ LUDZIKCH

Ro-Ro CRISIS – W zakresie zarządzania kryzysowego i zachowań ludzkich

 

Crisis Management and human behaviour

 

Liczba godzin: 12,5

Warunek przystąpienia do kursu
Ważne świadectwo zdrowia

Uwagi
Do certyfikatu potrzebne jest 1 zdjęcie