Informacje

Praca na morzu wymaga nie tylko określonych predyspozycji psychofizycznego, ale również wysokich kwalifikacji zawodowych. Wprowadzanie coraz nowocześniejszych technologii sprawia, że wiedza zdobyta w murach uczelni i szkół morskich szybko się dezaktualizuje. Osoby chcące zdobyć atrakcyjne miejsca pracy muszą więc posiadać nie tylko odpowiednią praktykę morską, ale również stale aktualizować i poszerzać swoją wiedzę zawodową. Problem ten znalazł odzwierciedlenie w postanowieniach Międzynarodowej konwencji o wymaganiach w zakresie wyszkolenia marynarzy, wydawanie świadectw oraz pełnienia wacht z 1978 roku, znowelizowanej przez Międzynarodową Organizację Morską (IMO) w 1995 roku i zwanej w skrócie Konwencją STCW 78/95.