Mechaniczny

Informacje

Kierunek mechaniczny:
-eksploatacja siłowni okrętowych

W trakcie pierwszego roku nauki uczniowie muszą ukończyć następujące kursy:
Basic Safety Training – zintegrowany – kurs zawiera:

 • Przeszkolenia w zakresie ochrony przeciwpożarowej stopień podstawowy
 • Elementarnych zasad udzielania pierwszej pomocy medycznej
 • ITR (Indywidualnych technik ratunkowych)
 • Bezpieczeństwa własnego i odpowiedzialności wspólne
oraz
 • Przeszkolenie w zakresie problematyki ochrony na statku

Po powrocie z praktyki uczniowie muszą ukończyć następujące kursy:

 • Udzielania pierwszej pomocy medycznej
 • W zakresie ochrony przeciwpożarowej stopień wyższy
 • Ratownika morskiego
 • Dowodzenie siłownią okrętową

Opłaty

Kierunek MECHANICZNY, SPECJALNOŚĆ: 

5 rat x 3 500PLN (czesne ) = 17 500 PLN

(płatne zawsze do 15 września/15 stycznia)

 

W trakcie pierwszego roku nauki uczniowie muszą ukończyć następujące kursy:
Basic Safety Training – zintegrowany – kurs zawiera:

 • Przeszkolenia w zakresie ochrony przeciwpożarowej stopień podstawowy
 • Elementarnych zasad udzielania pierwszej pomocy medycznej
 • ITR (Indywidualnych technik ratunkowych)
 • Bezpieczeństwa własnego i odpowiedzialności wspólnej

ORAZ

*    Przeszkolenie w zakresie problematyki ochrony na statku

 

Po powrocie z praktyki uczniowie muszą ukończyć następujące kursy:

 • Udzielania pierwszej pomocy medycznej
 • W zakresie ochrony przeciwpożarowej stopień wyższy
 • Ratownika morskiego
 • Dowodzeni siłownią okrętową

 

NUMER KONTA BANKOWEGO
BANK PKO S.A. IV/O GDYNIA 49 1240 5354 1111 0010 4953 6860
W tytule przelewu proszę umieszczać:
IMIĘ, NAZWISKO, ROK ROZPOCZĘCIA NAUKI, ZA SEMESTR 1/2/3/4/5, WYDZIAŁ MECHANICZNY/NAWIGACYJNY

Praktyki

W trakcie nauki w Szkole uczeń musi odbyć 12 miesięczną praktykę morską. W jej trakcie uczeń otrzymuje wynagrodzenie na własne konto. Szkoła nie pobiera żadnych opłat z tego tytułu. Uczeń musi jedynie uiścić czesne.

Praktyka odbywa się na statkach handlowych renomowanych armatorów. Uczeń musi samodzielnie znaleźć armatora, u którego odbędzie praktykę morską, lub może skorzystać z propozycji ofert armatorskich sporadycznie przysyłanych do GSM.