RO-RO CARGO-W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA PASAŻERÓW I ŁADUNKU ORAZ SZCZELNOŚCI KADŁUBA NA STATKU PASAŻERSKIM TYPU ROROO

Ro-Ro CARGO – w zakresie bezpieczeństwa pasażerów i ładunku oraz szczelności kadłuba na statku pasażerskim typu ro-ro

 

Passenger safety, cargo safety and hull integrity training on ro-ro passenger ship

 

Liczba godzin: 16

 

Warunek przystąpienia do kursu
Ważne świadectwo zdrowia.

Uwagi
Do certyfikatu potrzebne jest 1 zdjęcie