ITR Indywidualne Techniki Ratunkowe

ITR Indywidualne Techniki Ratunkowe
(Basic safety training in personal survival techniques – Indywidualne Techniki Ratunkowe ITR)

Informacje podstawowe dotyczące kursu ITR
Kurs ITR opracowano na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie ramowych programów przeszkoleń dla członków załóg statków morskich oraz kursu modelowego IMO 1.19.

Czas trwania:
łącznie: 20 godzin
wykłady: 14 godzin
ćwiczenia: 6 godzin
liczba dni: 2

Wymagania wstępne
Brak

Wymagania dotyczące zajęć praktycznych:
– na basenie: strój kąpielowy (obowiązują kąpielówki typu slipy bądź przylegające spodenki kąpielowe – zakaz pływania w spodenkach plażowych/bermudach/szortach), ręcznik i klapki. Osoby nie spełniające tych wymagań nie zostaną dopuszczone do zajęć praktycznych.

Wykłady – zaliczenie w formie testu.
Ćwiczenia – zaliczenie w formie demonstracji umiejętności.

Termin ważności
Świadectwo ukończenia szkolenia jest ważne 5 lat.