RO-RO PASSAFETY W ZAKRESIE BEZPIECZEŃŚTWA DLA PERSONELU BEZPOŚREDNIO OBSŁUGUJĄCEGO W POMIESZCZENIACH PASAŻERSKICH

Ro-Ro PASSAGNER SAFTY – w zakresie bezpieczeństwa dla personelu bezpośrednio obsługującego pasażerów w pomieszczeniach pasażerskich

 

Training for personnel providing direct service to passenger in passanger spaces

 

Liczba godzin: 6

 

Warunek przystąpienia do kursu
Ważne świadectwo zdrowia.

Uwagi
Do certyfikatu potrzebne jest 1 zdjęcie