O szkole

Policealna Gdyńska Szkoła Morska w Gdyni jest szkołą niepubliczną z uprawnieniami szkoły publicznej, prowadzoną przez Studium Doskonalenia Kadr Uniwersytetu Morskiego w Gdyni. Szkoła posiada certyfikat systemu jakości PN – EN ISO 9001:2015-10. Oferujemy naukę na dwóch kierunkach:

  • NAWIGACJA – Technik Nawigator Morski
  • MECHANIKA I BUDOWA MASZYN -Technik Mechanik Okrętowy

Szkoła przygotowuje do zdania egzaminu na:

  • oficera wachtowego (kierunek nawigacja),
  • oficera mechanika wachtowego (kierunek mechanika i budowa maszyn),

 


Zajęcia dydaktyczne odbywają się w trybie dziennym w budynkach i laboratoriach Uniwersytetu Morskiego w Gdyni z wykorzystaniem symulatorów Studium Doskonalenia Kadr  UM. Kadrę dydaktyczną stanowią głównie pracownicy Uniwersytetu Morskiego w Gdyni.

Policealnej Gdyńskiej Szkole Morskiej w Gdyni nie ma limitu miejsc oraz limitu wiekowego.

Nauka w Policealnej Gdyńskiej Szkole Morskiej w Gdyni jest odpłatna, trwa 2,5 roku. Trzy semestry nauki przedmiotów zawodowych w szkole i  rok praktyki morskiej, w czasie, której uczeń otrzymuje wynagrodzenie. Praktyka odbywa się na statkach handlowych renomowanych armatorów. Po ukończeniu szkoły i zdobyciu dyplomu oficera absolwenci znajdują zatrudnienie u najlepszych światowych armatorów.