RO-RO CROWD- W ZAKRESIE KIEROWANIA TŁUMEM

Ro-Ro CROWD – W zakresie kierowania tłumem

 

Crowd Management

 

Liczba godzin: 6

 

Warunek przystąpienia do kursu
Ważne świadectwo zdrowia.

Uwagi
Do certyfikatu potrzebne jest 1 zdjęcie