Symulator operacji przeładunków gazowca LPG

Pozwala na symulowanie operacji odbywających się na statku przystosowanym do przewozu skroplonego gazu LPG. Cała symulacja wykorzystuje rzeczywisty gaz skroplony LPG. Operacje odbywają się pomiędzy dwoma rzeczywistymi zbiornikami zainstalowanymi w laboratorium.

Czytaj więcej

Symulator automatyki

Współczesne statki handlowe nie mogłyby funkcjonować prawidłowo bez posiadania automatyki, która integruje pracę wielu urządzeń.

Czytaj więcej

Symulator diagnostyki silnika

Dodatkowe szkolenie z zakresu obsługi urządzeń i instalacji pomocniczych siłowni okrętowej można realizować na symulatorze diagnostyki silnika. Składa on się z zestawu komputerów posiadających oprogramowanie umożliwiających poznanie zasad działania i obsługi systemów zainstalowanych w siłowni okrętowej.

Czytaj więcej

Symulator siłowni okrętowych

Symulator ten umożliwia szkolenie oficerów działu mechanicznego w celu zapoznania się z mechanizmami zainstalowanymi w siłowni okrętowej, z ich obsługą w warunkach eksploatacyjnych i awaryjnych. Dla celów szkolenia można stworzyć dwa typy siłowni: z silnikiem średnioobrotowym oraz z silnikiem wolnoobrotowym.

Czytaj więcej

Symulator mostka wizyjnego

Symulator mostka wizyjnego – Zbudowanie symulatora mostka wizyjnego dało możliwość zarówno studentom jak i kursantom na odczucie realnych warunków, które panują na statku i na morzu.

Czytaj więcej

Symulator manewrowy

Symulator manewrowy firmy Nicolson jest symulatorem zintegrowanego mostka nawigacyjnego przeznaczonym głównie do szkolenia studentów wydziału Nawigacyjnego Akademii Morskiej w Gdyni, pozwalającym na ćwiczenie manewrów awaryjnych, próbnych i ratowniczych na różnego typu jednostkach.

Czytaj więcej

Symulator dynamicznego pozycjonowania DP

Symulator DP zainstalowany w Studium Doskonalenia Kadr Akademii Morskiej w Gdyni bazuje na prawdziwej operacyjnej stacji typu Kongsberg K-pos DP i kontrolerach RCU-501 DP. Stacja operatora i kontrolery DP mogą być skonfigurowane jako podwójny- redundantny sprzęt klasy 2.

Czytaj więcej

Symulator map elektronicznych ECDIS

Jest to najnowszy symulator zakupiony przez Studium Doskonalenia Kadr. Posiada osiem mostków. Na każdym z nich zainstalowane są trzy monitory i panel sterujący. Na ekranie głównym wyświetlany jest wizja, natomiast w dolnej jego części urządzenia sterujące i nawigacyjne

Czytaj więcej

Symulator kontroli załadunku

Symulator LCHS firmy Kongsberg wyposażony jest w 5 różnych modeli zbiornikowców do przewozu ropy naftowej, chemikaliów oraz gazów w stanie ciekłym.
Symulator ładunkowy LCHS spełnia wymagania Konwencji STCW Regulation I/12 Use of simulator, oraz Section B-I/12.

Czytaj więcej