Rekrutacja

Rekrutacja na semestr jesienny trwa do 26.08.2022 r.

Aby rozpocząć naukę w Policealnej Gdyńskiej Szkole Morskiej Gdyni (szkoły policealnej, prowadzonej przez ośrodek szkoleniowy: Studium Doskonalenia Kadr UM w Gdyni), należy złożyć następujące dokumenty:

  • świadectwo ukończenia szkoły średniej w oryginale, bądź potwierdzony odpis,
  • morskie świadectwo zdrowia – kopia,
  • 5 zdjęć (podpisanych z tyłu),
  • dowód osobisty do wglądu
  • opłata rekrutacyjna 200 zł (opłatę można uiścić w sekretariacie Szkoły).
  • wypełnione podanie o przyjęcie do Szkoły
    (podanie można pobrać z: http://sdk.am.gdynia.pl/pl/szkola/rekrutacja)

Ponadto, należy przejść rozmowę kwalifikacyjną z Dyrektorem Gdyńskiej Szkoły Morskiej – dr inż. Pawłem Krasowskim.

 

Podanie do szkoły do pobrania:

POBIERZ