Kontakt

DZIAŁ MECHANICZNY I NAWIGACYJNY

Ul. Morska 83 budynek A
81-222 Gdynia

058 620 52 78
058 558 67 18

sdk@umg.edu.pl