Kontakt

DZIAŁ POKŁADOWY

Al. Jana Pawła II 3 pokój nr 320
81-345 Gdynia

058 620 19 68
085 558 61 11

sdk@umg.edu.pl

 

Dział pokładowy – kontakt w sprawach

SZKOLENIA KWALIFIKACYJNE (OOW, CO, CPT)  

SZKOLENIA SPECJALISTYCZNE (Kurs dydaktyczny, Safety, ITR, ARPA operacyjna i zarządzania, ECDIS generic i specific, Nautyczne Dowodzenie Statkiem BTM/BRM, Shiphandling, ISM Code, SSO, PFSO, CSO, Medyczne – Elementary, First Aid, Medical Care, Ro-Ro – CRISIS, CROWD, CARGO, Passanger Safety)

SZKOLENIA DP (Dynamic Positioning Basic/Induction oraz Advance/Simulator)

SZKOŁA POLICEALNA – Gdyńska Szkoła Morska (wydziały: nawigacyjny, mechaniczny, elektryczny)

DZIAŁ MECHANICZNY I ELEKTRYCZNY

Ul. Morska 83
81-255 Gdynia

058 620 52 78
058 558 67 18

sdkmech@umg.edu.pl

Dział mechaniczny i elektryczny – kontakt w sprawach

SZKOLENIA KWALIFIKACYJNE

SZKOLENIA SPECJALISTYCZNE (Security Awareness, Security Duties, Przeciwpożarowych podstawowego i wyższego, transportu ładunków niebezpiecznych „HAZMAT”, dowodzenia siłownią okrętową oraz dla załóg chemikaliowców, gazowców i zbiornikowców)

Skontaktuj się z nami