Symulator map elektronicznych ECDIS

Jest to najnowszy symulator zakupiony przez Studium Doskonalenia Kadr. Posiada osiem mostków. Na każdym z nich zainstalowane są trzy monitory i panel sterujący. Na ekranie głównym wyświetlany jest wizja, natomiast w dolnej jego części urządzenia sterujące i nawigacyjne takie jak:

  • żyrokompas,
  • kompas magnetyczny,
  • telegraf,
  • ster,
  • GPS,
  • echosonda,
  • inne.

Na dwóch kolejnych ekranach znajduje się radar oraz system map elektronicznych ECDIS. Zainstalowany w laboratorium symulator nawigacyjno – manewrowy jest systemem NaviTrainer 5000 firmy Transas Marine. Dodatkowo został on połączony z najnowszym system map elektronicznych NaviSailor 4000.

Urządzenia te pozwalają prowadzić szkolenia z zakresu obsługi ECDIS, szkolenia te w najbliższym czasie będą obowiązkowe. Symulator odwzorowuje bardzo realistyczne przedstawienie akwenów jak i zachowania się jednostek. Modele statków zastosowane w symulatorze są tak zbudowane że ich zachowanie się jest prawie identyczne jak statków rzeczywistych. Jest to możliwe dzięki zastosowaniu modeli posiadających sześć stopni swobody. Na podkreślenie zasługuje fakt bardzo dokładnego odwzorowania akwenów, zarówno jeśli chodzi o wizualizację morza (przy jego różnych stanach), jak i lini brzegowej, oznakowania nawigacyjnego, wyglądu nieba (przy różnych warunkach meteorologicznych).

Symulator nawigacyjno – manewrowy jest systemem NaviTrainer 5000 jest bardzo dobrze skonfigurowany z system map elektronicznych NaviSailor 4000, umożliwia szkolenie operatorów systemu ECDIS na najwyższym poziomie gdyż z jednej strony możliwe jest bardzo dobre zapoznanie kursantów z mapami elektronicznymi (ich obsługą) a także pokazanie błędów oraz ograniczeń. Z drugiej strony pozwala zweryfikować powziętą wiedzę poprzez praktyczne wykorzystanie ECDIS podczas pełnienia wachty na mostku.

Symulator ten pozwala na prowadzenie badań naukowych i to zarówno w zakresie wykorzystania tego typu urządzeń do podnoszenia efektywności szkolenia, co przyczynia się wydatnie w poprawie bezpieczeństwa żeglugi jak i dla badania zachowań antykolizyjnych, projektowania tras żeglugowych, podejść do portów itp