Symulator siłowni okrętowych

Symulator ten umożliwia szkolenie oficerów działu mechanicznego w celu zapoznania się z mechanizmami zainstalowanymi w siłowni okrętowej, z ich obsługą w warunkach eksploatacyjnych i awaryjnych. Dla celów szkolenia można stworzyć dwa typy siłowni: z silnikiem średnioobrotowym oraz z silnikiem wolnoobrotowym.

Symulator posiada możliwość prezentacji trójwymiarowej pomieszczeń i urządzeń znajdujących się w siłowni. Rozwiązanie to pozwala na wykonywanie w sposób wirtualny czynności, które są związane z obsługą siłowni, np.:

  • otwieranie, zamykanie zaworów,
  • zmianę nastaw przełączników,
  • pomiary oleje, paliwa,
  • uruchamianie mechanizmów.

Sprawia to, że uczestnicy mają wrażenia faktycznej pracy w siłowni co znacznie przyczynia się do lepszego i sprawniejszego nabywania umiejętności. Symulator ma zastosowanie w praktycznym nabywaniu umiejętności w kursach kwalifikacyjnych i specjalistycznych. W standardowych szkolenia wykorzystuje się tylko część jego możliwości, ale istnieje możliwość zastosowania w kursach zaawansowanych, np. na życzenie armatora (walka z pożarem, lokalizacja i usuwanie awarii).