Symulator mostka wizyjnego

Zbudowanie symulatora mostka wizyjnego dało możliwość zarówno studentom jak i kursantom na odczucie realnych warunków, które panują na statku i na morzu. Zapoznanie się z mostkiem, jego urządzeniami i procedurami tam stosowanymi jest niezwykle ważne dla przyszłych oficerów, którzy będą pełnili wachtę nawigacyjną. Symulatory mostka wizyjnego w Akademii Morskiej i Studium Doskonalenia Kadr charakteryzują się tym, że wyposażone są w panele urządzeń identycznych ze spotykanymi na statkach handlowych.

Na powyższej prezentacji do pobrania przedstawiono symulator wizyjny Polaris firmy Kongsberg. Jego możliwości operacyjne są bardzo duże i znajduje on, poza kształceniem studentów, zastosowanie w realizacji wielu kursów, m. in.:

 • kursy kapitanów żeglugi wielkiej,
 • kurs starszych oficerów,
 • kurs oficerów wachtowych,
 • Bridge Team Management,
 • kurs manewrowania dużymi statkami o nietypowej charakterystyce manewrowej.

Stanowi on niezrównaną pomoc w prowadzeniu zajęć, gdyż studenci i kursanci mogą zastosować teorię zdobytą na wykładach w praktyce i poczuć różnicę w sterowaniu jednostką małą i dużą, szybką i wolną, przy dobrej i złej pogodzie. Zastosowane modele matematyczne są realistyczne, gdyż są modelami rzeczywistych jednostek pływających. Uczestnicy zajęć mogą przekonać się jakie działanie na statek powoduje efekt kanałowy czy też płytkowodzie. Instruktor może także zmieniać następujące parametry hydrometeorologiczne:

 • prędkość i kierunek wiatru,
 • prędkość i kierunek prądu,
 • kierunek i wysokość fali wiatrowej,
 • kierunek i wysokość fali martwej,
 • warunki meteorologiczne (śnieg, deszcz, mgła itp.),
 • porę dnia,
 • głębokość akwenu,
 • i wiele innych.

Prezentowany symulator jest już szóstej generacji. W porównaniu z poprzednimi ten ma lepszą realistykę m.in. obrazu (większa rozdzielczość). Istnieje możliwość zapisu przeprowadzanego ćwiczenia celem późniejszego odtworzenia i omówienia poprawności wykonywanych zadań. Dzięki możliwości edycji poszczególnych parametrów instruktor prowadzący szkolenie może tworzyć scenariusze, które są jak najbardziej zbliżone do danych rzeczywistych występujących na danym akwenie. Wszystkie te ćwiczenie mają na celu podniesienie poziomu wiedzy oficerów i utrwalenie pewnych schematów postępowania, i tak np. nawigatorzy mają możliwość przećwiczenia podstawowych manewrów awaryjnych oraz ratowniczych takich jak:

 • cash stop,
 • próba zig-zag,
 • pętla Butakowa,
 • pętla Williamsona,
 • techniki poszukiwania tratwy ratunkowej:
  • poszukiwanie według zwiększającego się kwadratu,
  • poszukiwanie sektorowe,
  • trasy równoległe,
  • skoordynowane poszukiwanie statek – samolot.

Zajęcia na symulatorze realizowane są z użyciem rzeczywistych akwenów, które prezentują rzeczywiste linie brzegowe, nabrzeża, budynki, oznakowania nawigacyjne. Istnieje możliwość wyboru wielu akwenów. W zainstalowanym w uczelni symulatorze mamy do dyspozycji: podejście do Singapuru, cieśnina Malacca, cieśnina Dover, podejście do Europortu, podejście do Hong Kongu. Ta ilość akwenów wystarcza do realizacji niezbędnych ćwiczeń, tak, aby przygotować studentów pełnienia ich przyszłych obowiązków. Istnieje możliwość budowania własnych scenariuszy, np. podejścia do rzek, portów, czy też innych obszarów niebezpiecznych. Dotyczy to szczególnie kursów mających na celu podniesienie umiejętności operowania statkiem w określonych warunkach.