Symulator kontroli załadunku

Symulator składa się z czterech stanowisk szkoleniowych i jednego instruktorskiego. Dostępne oprogramowanie LCHS umożliwia planowanie i realizację operacji ładunkowych oraz symulację problemów, które mogą wystąpić w eksploatacji statku. Operator każdego stanowiska może prowadzić operacje ładunkowe na następujących typach statków:

 • zbiornikowiec do przewozu ropy naftowej w wersji VLCC,
 • zbiornkowiec do przewozu chemikaliów,
 • zbiornikowiec LNG w wersji membranowej,
 • zbiornikowiec LNG w wersji sferycznej,
 • zbiornikowiec LPG.

Oprócz zbiornikowców  w symulatorze zainstalowano programy statecznościowo-ładunkowe dla innych typów statków, takich jak:

 • kontenerowiec,
 • masowiec,
 • statek do przewozu ładunków ciężkich,
 • zbiornikowiec do przewozu prodktów ropy naftowej,
 • zbiornikowiec do przewozu płynnych chemikaliów.

Używane w dydaktyce programy statecznościowo-ładunkowe pochodzą z rzeczywistych statków, będących aktualnie w eksploatacji. Takie oprogramowanie statku pozwala na planowanie operacji ładunkowych i balastowych oraz monitorowanie jego parametrów wytrzymałościowych i statecznościowych takich jak:

 • sił tnących,
 • momentów gnących i skręcających,
 • zanurzenie statku,
 • trym i przechył statku,
 • poziom ładunku w poszczególnych ładowniach/zbiorników,
 • poziom zapełnienia zbiorników balastowych,
 • segregacja niekompatybilnych ładunków niebezpiecznych,
 • i wielu innych.