Symulator operacji przeładunków gazowca LPG

Pozwala na symulowanie operacji odbywających się na statku przystosowanym do przewozu skroplonego gazu LPG. Cała symulacja wykorzystuje rzeczywisty gaz skroplony LPG. Operacje odbywają się pomiędzy dwoma rzeczywistymi zbiornikami zainstalowanymi w laboratorium. Jeden z nich odzwierciedla ciśnieniowy lub półciśnieniowy zbiornik statkowy, a drugi ciśnieniowy lub półciśnieniowy zbiornik lądowy. Sterowanie przeładunkiem odbywa się z centralnie umieszczonej konsoli wyposażonej w urządzenia pomiarowe oraz alarmy. Zajęcia przeprowadzane na tym symulatorze umożliwiają przyszłym oficerom czy też starszym oficerom, którzy pływają na gazowcach LPG, w warunkach rzeczywistych zapoznanie się z procesem przeładunku gazu oraz z problemami jakie mogą wystąpić podczas takiej operacji.