Symulator mostka wizyjnego

Symulator mostka wizyjnego – Zbudowanie symulatora mostka wizyjnego dało możliwość zarówno studentom jak i kursantom na odczucie realnych warunków, które panują na statku i na morzu.

Czytaj więcej

Symulator manewrowy

Symulator manewrowy firmy Nicolson jest symulatorem zintegrowanego mostka nawigacyjnego przeznaczonym głównie do szkolenia studentów wydziału Nawigacyjnego Akademii Morskiej w Gdyni, pozwalającym na ćwiczenie manewrów awaryjnych, próbnych i ratowniczych na różnego typu jednostkach.

Czytaj więcej

Symulator dynamicznego pozycjonowania DP

Symulator DP zainstalowany w Studium Doskonalenia Kadr Akademii Morskiej w Gdyni bazuje na prawdziwej operacyjnej stacji typu Kongsberg K-pos DP i kontrolerach RCU-501 DP. Stacja operatora i kontrolery DP mogą być skonfigurowane jako podwójny- redundantny sprzęt klasy 2.

Czytaj więcej

Symulator map elektronicznych ECDIS

Jest to najnowszy symulator zakupiony przez Studium Doskonalenia Kadr. Posiada osiem mostków. Na każdym z nich zainstalowane są trzy monitory i panel sterujący. Na ekranie głównym wyświetlany jest wizja, natomiast w dolnej jego części urządzenia sterujące i nawigacyjne

Czytaj więcej

Symulator kontroli załadunku

Symulator LCHS firmy Kongsberg wyposażony jest w 5 różnych modeli zbiornikowców do przewozu ropy naftowej, chemikaliów oraz gazów w stanie ciekłym.
Symulator ładunkowy LCHS spełnia wymagania Konwencji STCW Regulation I/12 Use of simulator, oraz Section B-I/12.

Czytaj więcej