Wymagane dokumenty na egzamin w Urzędzie Morskim

WYMAGANE DOKUMENTY jakie należy złożyć przy ubieganiu się o dopuszczenie do egzaminu przez CMKE dla uczniów Gdyńskiej Szkoły Morskiej:

  • Wniosek o dopuszczenie do egzaminu
  • Świadectwo ukończenia szkoły średniej
  • Świadectwo GSM
  • Wyciąg pływania
  • Zaświadczenie o zaliczonej praktyce
  • Zaświadczenie o zaliczonej części praktycznej –symulatorach (obowiązkowe ukończenie kursu doszkalającego dla osób przyjętych do GSM przed wrześniem 2014 w związku zmianą Ustawy w 2014 roku)
  • Dowód osobisty
  • Potwierdzenie opłaty na konto za egzamin

 

DOKUMENTY NALEŻY ZŁOŻYĆ DO URZĘDU MORSKIEGO 21 DNI PRZED TERMINEM EGZAMINU

Więcej informacji na stronie: https://www.mir.gov.pl/gospodarka_morska/uprawnienia/cmke/strony/start.aspx

OPŁATY ZA EGZAMIN

UWAGA: Zmiana numerów kont, na które należy uiszczać opłaty za egzamin.
Opłaty za egzamin, w zależności od miejsca przeprowadzania egzaminu prosimy wpłacać na konta:

Urząd Morski w Szczecinie
Narodowy Bank Polski O/O w Szczecinie
17 1010 1599 0028 9922 3100 0000

Urząd Morski w Gdyni
Narodowy Bank Polski O/O w Gdyni
92 1010 1140 0065 7822 3100 0000

W tytule opłaty prosimy zamieszczać:
Rodzaj egzaminu (teoretyczny lub praktyczny), miejsce egzaminu, termin egzaminu, nazwa egzaminu, imię i nazwisko

Przykład:
Egzamin teoretyczny Szczecin 11-12.09.2014 r. Dział pokładowy – poziom zarządzania. Imię Nazwisko

Od 29 maja 2014 r. w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 21 marca 2014 r. o zmianie ustawy o bezpieczeństwie morskim (Dz. U z 2014 r., poz. 609)  obowiązują nowe stawki opłat w zł.

Dowód uiszczenia wpłaty należy przedstawić w momencie składania wniosku na egzamin CMKE. Za dowód wpłaty przyjmuje się bankowe potwierdzenie wykonania przelewu lub potwierdzenie dokonania wpłaty w polskim urzędzie pocztowym.