UDZIELANIE PIERWSZEJ POMOCY MEDYCZNEJ

MEDYCZNY II STOPIEŃ – Udzielania Pierwszej Pomocy Medycznej

 

OBOWIĄZUJĄ ZAPISY NA KURS 

(wymagane minimum 10 osób)

First Aid Basic Course

 

Cele kursu
Zapoznanie oficerów statków morskich z zasadami: prewencji chorobowej, udzielania pierwszej pomocy medycznej, korzystania ze służby „medical radio”, stosowanie leków dostępnych na statku morskim oraz opieka nad chorym i sprzętem medycznym.

Liczba godzin: 20

Warunek przystąpienia do kursu
Ukończone przeszkolenie w zakresie elementarnych zasad udzielania pierwszej pomocy medycznej – wymagane jest dołączenie ksreokopii certyfiaktu, żeby przystąpić do kursu.

Obowiązują zapisy.