SZKOLENIE OFICERA OCHRONY OBIEKTÓW PORTOWYCH (PFSO)

Szkolenie Oficera Ochrony Obiektów Portowych (PFSO)

Cena: 1.500,00

Cele kursu

Wykształcenie oficerów do pojęcia obowiązków i wykonywania zadań zgodnie z wymogami zawartymi w sekcji A pt.10 Kodeksu ISPS.

Liczba godzin

Forma zajęć W C L S
Liczba godzin 17 6 0 0 23

 

Uwagi

Do certyfikatu potrzebne jest 1 zdjęcie

Maksymalna liczba uczestników: