SZKOLENIE OFICERA OCHRONY ARMATORA (CSO)

Szkolenie Oficera Ochrony Armatora (CSO)

 

Cele kursu

Wykształcenie oficerów do pojęcia obowiązków i wykonywania zadań zgodnie z wymogami zawartymi w sekcji A pt.10 Kodeksu ISPS.

Liczba godzin

Forma zajęć W C L S
Liczba godzin 17 6 0 0 23

Uwagi Do certyfikatu potrzebne jest 1 zdjęcie

Maksymalna liczba uczestników: