SZKOLENIE NA STARSZEGO OFICERA POKŁADOWEGO -POZIOM ZARZĄDZANIA

Szkolenie na Starszego Oficera Pokładowego- poziom zarządzania

 

CENA: 10500 PLN nie zawiera kosztów egzaminów w Urzędzie Morskim i kosztów wydania dyplomów
EGZAMIN: Ministerstwo potwierdza terminy egzaminów na pierwszą połowę 2025 roku do końca grudnia 2024r. 

Liczba godzin: 671 godzin

Termin szkolenia : 2024-09-16-2025-01-10

Uwagi
Kurs odbywa się dwa razy w roku. Pierwszy rozpoczyna się we wrześniu, drugi w styczniu.
Obecność na wszystkich zajeciach jest obowiązkowa.

Rozporządzenie
Ramowy program szkolenia i wymagania egzaminacyjne na poziomie zarządzania w dziale pokładowym w żegludze międzynarodowej znajduje się w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie ramowych programów szkoleń i wymagań egzaminacyjnych dla marynarzy działu pokładowego na stronach 69 – 92. Link do ustawy: http://dziennikustaw.gov.pl/du/2014/258/1

 

Egzamin
Obecnie egzamin składa się dwóch częsci: teoretycznej i praktycznej. Aby móc podejść do egzaminu z części teoretycznej, należy zaliczyć część praktyczną.
Egzamin z częsci praktycznej odbywa się na dwóch symulatorach: manewrowym i przewozowym.
Opłate za kurs oraz niezbędę dokumenty składają Państwo do Centralnej Morskiej Komisji Egzaminacyjnej na minimum 3 tygodnie (21 dni) przed datą rozpoczęcia egzaminu. Szczegóły znajdą Państwo na stronie:
https://www.mir.gov.pl/strony/zadania/gospodarka-morska/edukacja-morska-i-uprawnienia/
Osoby uczestniczące w kursie długim (ok. 15 tygodni) są zwolnione z egzaminu praktycznego na podstawie zapisu: „Przeprowadzone szkolenie, zgodne z przewidzianym ramowym programem, zakończone zaliczeniem z części praktycznej, zgodnie z niniejszymi wymaganiami, uznaje się za równoważne z egzaminem praktycznym. Zaświadczenie o zaliczeniu części praktycznej wystawia morska jednostka edukacyjna, która prowadziła szkolenie.” (Patrz. Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie ramowych programów szkoleń i wymagań egzaminacyjnych dla marynarzy działu pokładowego strona 91)

Tematyka egzaminu ustnego:
– w odniesieniu do funkcji „Nawigacja”: terminologia zawodowa w języku angielskim związana z zarządzaniem i bezpieczeństwem statku.

Tematyka egzaminu pisemnego:
– w odniesieniu do funkcji „Nawigacja”: obliczenia ratownicze;
– w odniesieniu do funkcji „Przeładunek i sztauowanie”: obliczenia stateczności statku w różnych stanach eksploatacyjnych oraz obliczanie masy ładunku na podstawie odczytu zanurzenia statku;
– w odniesieniu do funkcji „Dbałość o statek i opieka nad ludźmi”: sporządzanie w formie pisemnej w języku angielskim wybranych dokumentów eksploatacyjnych statku.

Tematyka egzaminu na symulatorze/statku:
– w odniesieniu do funkcji „Nawigacja”: manewrowanie statkiem w różnych warunkach eksploatacyjnych; komunikacja z użyciem zwrotów z SMCP;
– w odniesieniu do funkcji „Przeładunek i sztauowanie”: załadunek statku; przygotowanie sztauplanu.

 

MAŁY CHIEF

 • 29. 1. Do uzyskania dyplomu starszego oficera na statkach o pojemności brutto od 500 do 3000wymagane jest posiadanie świadectw przeszkoleń w zakresie sprawowania opieki medycznej nad chorym, wykorzystania radaru i ARPA na poziomie zarządzania oraz:1) dyplomu oficera wachtowego na statkach o pojemności brutto 500 i powyżej, dodatkowej 12-miesięcznej praktyki
  pływania na morskich statkach handlowych lub statkach szkolnych o pojemności brutto 500 i powyżej w żegludze
  międzynarodowej na stanowisku oficera wachtowego oraz ukończenie szkolenia w MJE typu D na poziomie zarządzania w dziale pokładowym zgodnego z certyfikatem uznania i zdanie egzaminu na poziomie zarządzania w żegludze międzynarodowej albo2) dyplomu kapitana żeglugi przybrzeżnej, dyplomu oficera wachtowego na statkach o pojemności brutto 500 i powyżej, dodatkowej 6-miesięcznej praktyki pływania na morskich statkach handlowych lub statkach szkolnych o pojemności brutto 500 i powyżej w żegludze międzynarodowej na stanowisku oficera wachtowego oraz ukończenie szkolenia w MJE typu D na poziomie zarządzania w dziale pokładowym zgodnego z certyfikatem uznania i zdanie egzaminu na poziomie zarządzania w żegludze międzynarodowej.
 1. Wymóg ukończenia szkolenia, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy absolwentów MJE typu A lub MJE typu B,
  kształcących na poziomie zarządzania w dziale pokładowym w specjalności wskazanej w certyfikacie uznania.DUŻY CHIEF§ 30. 1. Do uzyskania dyplomu starszego oficera na statkach o pojemności brutto 3000 i powyżej wymagane jest posiadanie świadectw przeszkoleń w zakresie sprawowania opieki medycznej nad chorym, wykorzystania radaru i ARPA na poziomie zarządzania oraz:1) dyplomu oficera wachtowego na statkach o pojemności brutto 500 i powyżej, dodatkowej 18-miesięcznej praktyki
  pływania na stanowisku oficera wachtowego na morskich statkach handlowych lub statkach szkolnych o pojemności
  brutto 500 i powyżej w żegludze międzynarodowej, w tym co najmniej 6 miesięcy na statkach o pojemności brutto
  3000 i powyżej, ukończenie szkolenia w MJE typu D na poziomie zarządzania w dziale pokładowym zgodnego z certyfikatem uznania i zdanie egzaminu na poziomie zarządzania w żegludze międzynarodowej albo2) dyplomu oficera wachtowego na statkach o pojemności brutto 500 i powyżej, dodatkowej 12-miesięcznej praktyki
  pływania na stanowisku oficera wachtowego na morskich statkach handlowych lub statkach szkolnych o pojemności
  brutto 3000 i powyżej w żegludze międzynarodowej, ukończenie szkolenia w MJE typu D na poziomie zarządzania
  w dziale pokładowym zgodnego z certyfikatem uznania i zdanie egzaminu na poziomie zarządzania w żegludze międzynarodowej,
  albo3) dyplomu starszego oficera na statkach o pojemności brutto od 500 do 3000, dodatkowej 6-miesięcznej praktyki pływania na stanowisku co najmniej oficera wachtowego na morskich statkach handlowych lub statkach szkolnych o pojemności brutto 3000 i powyżej w żegludze międzynarodowej oraz ukończenie szkolenia w MJE typu D na poziomie zarządzania w dziale pokładowym zgodnego z certyfikatem uznania i zdanie egzaminu na poziomie zarządzania w żegludze międzynarodowej.
 2. Wymóg ukończenia szkolenia, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy absolwentów MJE typu A lub MJE typu B,
  kształcących na poziomie zarządzania w dziale pokładowym w specjalności wskazanej w certyfikacie uznania.
 3. Wymóg ukończenia szkolenia i zdania egzaminu, o których mowa w ust. 1 pkt 3, nie dotyczy osób, które posiadają zaświadczenia o ukończeniu szkolenia w morskiej jednostce edukacyjnej i zdaniu egzaminu na poziomie zarządzania w żegludze międzynarodowej.