Szkolenie na poziomie zarządzania w dziale maszynowym w specjalności mechanicznej na statkach o mocy 3000 KW i powyżej na dyplom starszego oficera mechanika

Szkolenie na poziomie zarządzania w dziale maszynowym w specjalności mechanicznej na statkach o mocy 3000 KW i powyżej na dyplom starszego oficera mechanika

 

–  CHIEF ENGINEER OFFICER

Cena: 2.500,- zł.

 

Czas trwania: 3 tygodnie

Minimalna grupa  uczestników: 15  osób

 

Warunek przystąpienia do kursu:

 

  • 49. 1. Do uzyskania dyplomu starszego oficera mechanika na statkach o mocy maszyn głównych od 750 kW do 3000 kW wymagane jest posiadanie:

1) dyplomu drugiego oficera mechanika na statkach o mocy maszyn głównych od 750 kW do 3000 kW oraz dodatkowej 18-miesięcznej praktyki pływania na morskich statkach handlowych lub statkach szkolnych o mocy maszyn głównych 750 kW i powyżej na stanowisku drugiego oficera mechanika oraz ukończenie szkolenia w MJE typu D na poziomie zarządzania w dziale maszynowym zgodnego z certyfikatem uznania i zdanie egzaminu na poziomie zarządzania w dziale maszynowym albo

2) dyplomu drugiego oficera mechanika na statkach o mocy maszyn głównych 3000 kW i powyżej oraz dodatkowej 12-miesięcznej praktyki pływania na morskich statkach handlowych lub statkach szkolnych o mocy maszyn głównych 750 kW i powyżej na stanowisku drugiego oficera mechanika.

  1. Wymóg ukończenia szkolenia i zdania egzaminu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, nie dotyczy osób, które posiadają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w morskiej jednostce edukacyjnej i zdały egzamin na poziomie zarządzania w dziale maszynowym.
  • 50. Do uzyskania dyplomu starszego oficera mechanika na statkach o mocy maszyn głównych 3000 kW i powyżej wymagane jest zdanie egzaminu na ten dyplom oraz posiadanie:

1) dyplomu drugiego oficera mechanika na statkach o mocy maszyn głównych 3000 kW i powyżej, dodatkowej 12-miesięcznej praktyki pływania na morskich statkach handlowych lub statkach szkolnych o mocy maszyn głównych 3000 kW i powyżej na stanowisku drugiego oficera mechanika, przy czym 6 miesięcy wymaganej praktyki może być zastąpione praktyką pływania na stanowisku starszego oficera mechanika na morskich statkach handlowych lub statkach szkolnych o mocy maszyn głównych od 750 kW do 3000 kW, albo

2) dyplomu drugiego oficera mechanika na statkach o mocy maszyn 3000 kW i powyżej, dyplomu starszego oficera mechanika na statkach o mocy maszyn głównych od 750 kW do 3000 kW i dodatkowej 6-miesięcznej praktyki pływania na morskich statkach handlowych lub statkach szkolnych o mocy maszyn głównych 3000 kW i powyżej na stanowisku drugiego oficera mechanika.

 

 

Do egzaminu może przystąpić tylko osoba, która udokumentuje 100% wymaganej praktyki pływania

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 8 września 2014 r. w spr. egzaminów kwalifikacyjnych oraz wynagradzania członków zespołu egzaminacyjnego wniosek o dopuszczenie do egzaminu wraz z wymaganymi załącznikami składa się do sekretariatu Komisji, właściwego dla miejsca przeprowadzenia egzaminu, na co najmniej 21 dni przed wyznaczonym terminem egzaminu.

 

W razie jakichkolwiek wątpliwości proszę kontaktować się z:

 

1) Sekretariat CMKE w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju,
ul. Chałubińskiego 4/6,
e-mail: cmke@mir.gov.pl,

2)  Sekretariat w Urzędzie Morskim w Gdyni,
ul. Bernarda Chrzanowskiego 10,
81-338 Gdynia
pokój 0/26,
godz. pracy 10.00-13.00 (poniedziałek-piątek)
tel.: 58 355 33 35,
e-mail: cmkegdynia@mi.gov.pl,

3) Departament Transportu Morskiego i Bezpieczeństwa Żeglugi (DTM) 
tel. 22 630 16 39,
e-mail: sekretariatDTM@mir.gov.pl

https://mgm.gov.pl gospodarka morska

 

 

Uwagi:  Kurs odbywa się w miesiącach:  luty, kwiecień, maj lub czerwiec,  wrzesień, październik lub  listopad.

Terminy

-
Wolnych miejsc: 30
-
Wolnych miejsc: 30
-
Wolnych miejsc: 30