SZKOLENIE NA POZIOMIE POMOCNICZYM W DZIALE MASZYNOWYM NA ŚWIADECTWO ELEKTROMONTERA

Electro-Technical Rating

Cena: 6.000,-  zł.

Liczba godzin:: 266

Czas trwania: 8 tygodni

Liczba osób: min 15

 

Warunek przystąpienia do kursu:

 

  • 19. 1. Do uzyskania świadectwa elektromontera wymagane jest:

1) ukończenie pierwszego roku studiów w MJE typu A lub w MJE typu B, kształcących na poziomie operacyjnym w dziale maszynowym w specjalności elektrycznej wskazanej w certyfikacie uznania, oraz posiadanie 3-miesięcznej praktyki pływania w dziale maszynowym w specjalności elektrycznej na statkach o mocy maszyn głównych 750 kW i powyżej albo

2) ukończenie pierwszego roku nauki w MJE typu C, kształcącej co najmniej na poziomie operacyjnym w dziale maszynowym w specjalności elektrycznej wskazanej w certyfikacie uznania, oraz posiadanie 3-miesięcznej praktyki pływania na statkach o mocy maszyn głównych 750 kW i powyżej w dziale maszynowym w specjalności elektrycznej, albo

3) ukończenie studiów w MJE typu B lub nauki w MJE typu C, kształcących co najmniej na poziomie pomocniczym w dziale maszynowym w specjalności elektrycznej wskazanej w certyfikacie uznania, oraz posiadanie 3-miesięcznej praktyki pływania w dziale maszynowym na statkach o mocy maszyn głównych 750 kW i powyżej oraz zdanie egzaminu na to świadectwo, albo

4) posiadanie dyplomu oficera mechanika wachtowego na statkach o mocy maszyn głównych 750 kW i powyżej, albo 5) posiadanie 6-miesięcznej praktyki pływania w dziale maszynowym w specjalności elektrycznej na statkach o mocy maszyn głównych 750 kW i powyżej oraz ukończenie szkolenia w MJE typu D na poziomie pomocniczym w dziale maszynowym w specjalności elektrycznej zgodnego z certyfikatem uznania i zdanie egzaminu na to świadectwo.

 

  1. Za równoważne z ukończeniem szkolenia na poziomie pomocniczym w dziale maszynowym w specjalności elektrycznej uznaje się ukończenie studiów wyższych na kierunkach związanych z kształceniem w zakresie elektrotechniki, elektroniki lub mechatroniki.

Do egzaminu może przystąpić tylko osoba, która udokumentuje 100% wymaganej praktyki pływania

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 8 września 2014 r. w sprawie egzaminów kwalifikacyjnych oraz wynagradzania członków zespołu egzaminacyjnego wniosek o dopuszczenie do egzaminu wraz z wymaganymi załącznikami składa się do sekretariatu Komisji, właściwego dla miejsca przeprowadzenia egzaminu, na co najmniej 21 dni przed wyznaczonym terminem egzaminu.

 

W razie jakichkolwiek wątpliwości proszę kontaktować się z:

 

1) Sekretariat CMKE w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju,
ul. Chałubińskiego 4/6,
e-mail: cmke@mir.gov.pl,

2)  Sekretariat w Urzędzie Morskim w Gdyni,
ul. Bernarda Chrzanowskiego 10,
81-338 Gdynia
pokój 0/26,
godz. pracy 10.00-13.00 (poniedziałek-piątek)
tel.: 58 355 33 35,
e-mail: cmkegdynia@mi.gov.pl,

3) Departament Transportu Morskiego i Bezpieczeństwa Żeglugi (DTM) 
tel. 22 630 16 39,
e-mail: sekretariatDTM@mir.gov.pl

https://mgm.gov.pl gospodarka morska

 

–   Rozporządzenie Ministra, Budownictwa i Gospodarki Morskiej  z dnia 7 sierpnia 2013

Dziennik Ustaw  z dnia 19. sierpnia 2013 poz. 937

w sprawie wykształcenia i kwalifikacji członków załóg statków morskich

–  Rozporządzenie Ministra, Infrastruktury i Rozwoju  z dnia 28 lutego 2014

Dziennik Ustaw  z dnia 25 kwietnia  2014 poz. 536

w sprawie ramowych programów szkoleń wymagań egzaminacyjnych dla marynarzy

   działu maszynowego         

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2014/536/1

 

Terminy

7 kwietnia 2025
Wolnych miejsc: 18