Szkolenie dydaktyczne dla Instruktora szkolącego i egzaminującego na symulatorach IMO 6.10

Szkolenie dydaktyczne dla instruktora szkolącego i egzaminującego na symulatorach.

Program szkolenia oparty jest na kursie modelowym IMO 6.10

Liczba godzin: 39 (wykład:19 godzin, ćwiczenia: 4 godziny, symulator: 16 godzin)

Do wydania świadectwa potrzebne jest 1 zdjęcie

Świadectwo przeszkolenia dydaktycznego dla instruktora szkolącego i egzaminującego na symulatorach wydawne jest przez Urząd Morski

Świadectwo ważne jest bezterminowo