Szkolenie dla Egzaminatora IMO 3.12

Szkolenie dla egzaminatora

Program szkolenia oparty jest na kursie modelowym 3.12

Liczba godzin:59 (wykład 29 godzin, ćwiczenia 30 godzin)

Do wydania świadectwa potrzebne jest 1 zdjęcie

Świadectwo przeszkolenia egzaminatora  wydawane jest przez Urząd Morski

Świadectwo ważne jest bezterminowo