PRZESZKOLENIE W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ STOPIEŃ PODSTAWOWY – ODNOWIENIE

LICZBA GODZIN:

Wykład: 2 h
Ćwiczenia: 5h

CZAS TRWANIA KURSU:

1 dzień

CEL KURSU:

Celem kursu jest zapoznanie uczestników kursu z :
– zapobieganiem pożarom na statku
– właściwym reagowaniem wypadku pojawienia się pożaru lub zadymienia na statku
– właściwym stosowaniu sprzętu pożarniczego

WYMAGANIA:

– posiadanie ważnego świadectwa w zakresie ochrony przeciwpożarowej st. podst., które utraciło ważność w okresie nie dłuższym niż rok przed rozpoczęciem szkolenia
– 6-miesięcznej praktyki pływania odbytej w okresie ostatnich 5 lat przed rozpoczęciem szkolenia

PODSTAWA PRAWNA:

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie ramowych szkoleń i wymagań egzaminacyjnych dla marynarzy – str. 32,
USTAWA: Dz. U z dnia 25 lutego 2014 r., poz 239.
link do ustawy: http://dziennikustaw.gov.pl/du/2014/258/1

MINIMALNA LICZBA UCZESTNIKÓW:

3 osoby

MAKSYMALNA LICZBA UCZESTNIKÓW:

12 osób

ZAPISY:

obowiązują pod numerem (58) 620 52 78 lub 509 861 346, ul. Morska 83, budynek A, wejście 1, sdk@umg.edu.pl

UWAGI:

W wyniku ukończenia kursu uczestnik otrzymuje certyfikat Urzędu Morskiego.

Terminy

1 lipca 2024
Wolnych miejsc: 100
9 lipca 2024
Wolnych miejsc: 100