SPRAWOWANIE OPIEKI MEDYCZNEJ NAD CHORYM

MEDYCZNY III STOPIEŃ – Sprawowania Opieki Medycznej nad Chorym

 

OBOWIĄZJUĄ ZAPISY NA KURS

(wymagane minimum 10 osób)

Cele kursu
Zapoznanie kapitanów i starszych oficerów pokładowych statków o pojemności brutto nie mniejszej niż 500 GT z zasadami; prewencji chorobowej i opieki sanitarnej nad załogą statku, udzielania pierwszej pomocy medycznej, korzystania ze służby „medical radio”, stosowanie lekarstw dostępnych na statku morskim oraz opieki nad chorym i sprzętem medycznym.

Liczba godzin: 41

Warunek przystąpienia do kursu
Ukończone przeszkolenie w zakresie Elemantarnych Zasad Udzielania Pierwszej Pomocy Medycznej oraz w Zakresie Udzielania Pierwszej Pomocy Medycznej.

Prosimy o przygotowanie kserokopii dwóch w/w kursów:

  1. Elementarnych Zasad Udzielania Pierwszej Pomocy Medycznej- ELEMENTARY FIRST AID,
  2. W Zakresie Udzielania Pierwszej Pomocy Medycznej- MEDICAL FIRST AID

 

Obowiązują zapisy.