SPRAWOWANIE OPIEKI MEDYCZNEJ NAD CHORYM- UAKTUALNIENIE

MEDYCZNY III STOPIEŃ (odnowienie) – Sprawowania Opieki Medycznej nad Chorym

 

OBOWIĄZUJĄ ZAPISY NA KURS

(wymagane minimun 10 osób)

Medical Care refreshment

 

Cele kursu

Zapoznanie kapitanów i starszych oficerów pokładowych statków o pojemności brutto nie mniejszej niż 500 GT z zasadami; prewencji chorobowej i opieki sanitarnej nad załogą statku, udzielania pierwszej pomocy medycznej, korzystania ze służby „medical radio”, stosowanie lekarstw dostępnych na statku morskim oraz opieki nad chorym i sprzętem medycznym.

 

Liczba godzin 9,5

 

Warunek przystąpienia do kursu

Posiadanie ważnego świadectwa przeszkolenia w zakresie sprawowania opieki medycznej nad chorym lub świadectwa w zakresie sprawowania opieki medycznej nad chorym, które utraciło ważność w okresie nie dłuższym niz rok przed rozpoczęciem przeszkolenia.

 

Przed przystąpieniem do kursu należy dostarczyć do biura SDK kserpkpoii poprzednich certyfikatów:

  1. ostataniego certifikatu z Medical Care (które utraciło ważność w okresie nie dłuższym niz rok przed rozpoczęciem przeszkolenia).
  2. Elementarnych Zasad Udzielania Pierwszej Pomocy Medycznej- ELEMENTARY FIRST AID
  3. Udzielania Pierwszej Pomocy Medycznej- MEDICAL FIRST AID.

 

Obowiązują zapisy