Przewóz ładunków niebezpiecznych (HAZMAT)

Hazardous Cargo Carriageon Vessels

Cena kursu: do dwóch osób 750 zł, powyżej dwóch osób 500 zł

 1. LICZBA GODZIN:
  Wykład: 11 h
  Ćwiczenia: 1h
 2. CZAS TRWANIA KURSU
  2 dni
 3. CEL KURSU
  Celem kursu jest zapoznanie uczestników kursu z :

  zasadą przeprowadzania operacji ładunkowych
  – znajomością cech fizycznych i właściwości chemicznych towarów
  – znajomością zagrożeń dla zdrowia wynikających z kontaktu z tymi towarami
  – udzielaniem pierwszej pomocy medycznej
  Szkolenie przeznaczone jest dla marynarzy i oficerów odpowiedzialnych za operacje ładunkowe na statkach przewożących ładunki niebezpieczne
 4. PODSTAWA PRAWNA I SZCZEGÓŁOWY PROGRAM KURSU:
  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie ramowych szkoleń i wymagań egzaminacyjnych dla marynarzy – str. 37-39, USTAWA: Dz. U z dnia 25 lutego 2014 r., poz 239. link do ustawy: http://dziennikustaw.gov.pl/du/2014/258/1
 5. MINIMALNA LICZBA UCZESTNIKÓW:
  3 osoby
 6. MAKSYMALNA LICZBA UCZESTNIKÓW:
  10 osób
 1. ZAPISY
  obowiązują pod numerem (58) 620 52 78 lub 509 861 346, ul. Morska 83, budynek A, wejście 1, sdk@umg.edu.pl
 1. UWAGI
  W wyniku ukończenia kursu uczestnik otrzymuje certyfikat z Urzędu Morskiego.