PRZESZKOLENIE W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ STOPIEŃ PODSTAWOWY

Basic Safety Training in Fire Prevention & Fire Fighting

 

1.LICZBA GODZIN:
Wykład: 6,5h
Ćwiczenia: 9,5 h
2. CEL KURSU:
Zapoznanie uczestników kursu z:

– zapobieganiem pożarów na statku
– właściwym reagowaniem w wypadku pojawienia się pożaru lub zadymienia na statku
– właściwy stosowaniu sprzętu pożarniczego
3. WYMAGANIA:
brak
4. PODSTAWA PRAWNA: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie ramowych szkoleń i wymagań egzaminacyjnych dla marynarzy – str. 6-7, USTAWA: Dz. U z dnia 25 lutego 2014 r., poz. 239. link do ustawy: http://dziennikustaw.gov.pl/du/2014/258/1
5. ZAPISY:
obowiązują pod numerem (58) 620 52 78 lub 509 861 346, ul. Morska 83, budynek A, wejście 1, sdk@umg.edu.pl
6. UWAGI:
W wyniku ukończenia kursu uczestnik otrzymuje certyfikat Urzędu Morskiego.