Przeszkolenie w zakresie obsługi siłowni o napędzie innym niż tłokowy silnik spalinowy

Training in operation and maitenance of main propulsion other than marine diesel engines STCW Sekcja A-III/2.06 i A-III/3.6

Cena kursu: 4000 zł (przy min. dwóch osobach)


1.LICZBA GODZIN:
Wykład: 50 h
Sumulator: 10h
2.CZAS TRWANIA KURSU:
6 dni
3.Cel kursu:
Zapoznanie uczestników kursu z :
obsługą i utrzymaniem okrętowych turbin parowych i gazowych oraz siłowni okrętowych
4.Wymagania:
szkolenie prowadzone jest dla oficerów w dziale maszynowym w specjalności na statkach o napędzie innym niż tłokowy silnik spalinowy
– do certyfikatu konieczne jest 1 zdjęcie
5.Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie ramowych szkoleń i wymagań egzaminacyjnych dla marynarzy – str. 72-73, USTAWA: Dz. U z dnia 25 lutego 2014 r., poz. 239. link do ustawy: http://dziennikustaw.gov.pl/du/2014/258/1
6.MINIMALNA LICZBA UCZESTNIKÓW:
3 osoby
7.MAKSYMALNA LICZBA UCZESTNIKÓW:
6 osób
8.ZAPISY:
obowiązują pod numerem (58) 620 52 78 lub 509 861 346, ul. Morska 83, budynek A, wejście 1, sdk@umg.edu.pl
8.UWAGI:
W wyniku ukończenia kursu uczestnik otrzymuje certyfikat Urzędu Morskiego.