Przeszkolenie w zakresie eksploatacji zbiornikowców do przewozu produktów naftowych i chemikaliów  – stopień podstawowy – IMO 1.01

Training in Oil and Chemical Tanker Familiarization

Cena kursu: 400 zł

 1. LICZBA GODZIN:
  Wykład: 20h
  Ćwiczenia: 3 h
  CZAS TRWANIA KURSU:
  3 dni
  3. CEL KURSU:
  Zapoznanie uczestników kursu z:

  – uczestniczenie w bezpiecznych operacjach ładunkowych
  – stosowanie środków bezpieczeństwa i zasad BHP, reagowanie w sytuacja niebezpiecznych
  – przeprowadzanie akcji gaśniczych, zapobieganie zanieczyszczeniu środowiska
  4. WYMAGANIA:
  Posiadanie ważnych świadectw:
  Indywidualnych technik ratunkowych
  Ochrony przeciwpożarowej stopnia podstawowego
  Bezpieczeństwa własnego i odpowiedzialności własnej
  Elementarnych zasad udzielania pierwszej pomocy medycznej
  Do certyfikatu konieczne jest zdjęcie
  5. PODSTAWA PRAWNA:
  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie ramowych szkoleń i wymagań egzaminacyjnych dla marynarzy – str. 43-45,
  USTAWA: Dz. U z dnia 25 lutego 2014 r., poz. 239. link do ustawy: http://dziennikustaw.gov.pl/du/2014/258/1
  6. MINIMALNA LICZBA UCZESTNIKÓW:
  3 osoby
  7. MAKSYMALNA LICZBA UCZESTNIKÓW:
  12 osób
  8. ZAPISY:
  obowiązują pod numerem (58) 620 52 78 lub 509 861 346, ul. Morska 83, budynek A, wejście 1, sdk@umg.edu.pl
  9. UWAGI:
  W wyniku ukończenia kursu uczestnik otrzymuje certyfikat Urzędu Morskiego.