Przeszkolenie w zakresie eksploatacji zbiornikowców do przewozu produktów naftowych i chemikaliów  – stopień podstawowy – IMO 1.01

Training in Oil and Chemical Tanker Familiarization

Cena kursu: 600 zł

  1. LICZBA GODZIN:
    Wykład: 20h
    Ćwiczenia: 3 h
    CZAS TRWANIA KURSU:
    3 dni
    3. CEL KURSU:
    Zapoznanie uczestników kursu z:

    – uczestniczenie w bezpiecznych operacjach ładunkowych
    – stosowanie środków bezpieczeństwa i zasad BHP, reagowanie w sytuacja niebezpiecznych
    – przeprowadzanie akcji gaśniczych, zapobieganie zanieczyszczeniu środowiska
    4. WYMAGANIA:
    Posiadanie ważnych świadectw:
    Indywidualnych technik ratunkowych
    Ochrony przeciwpożarowej stopnia podstawowego
    Bezpieczeństwa własnego i odpowiedzialności własnej
    Elementarnych zasad udzielania pierwszej pomocy medycznej
    Do certyfikatu konieczne jest zdjęcie
    5. PODSTAWA PRAWNA:
    Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie ramowych szkoleń i wymagań egzaminacyjnych dla marynarzy – str. 43-45,
    USTAWA: Dz. U z dnia 25 lutego 2014 r., poz. 239. link do ustawy: http://dziennikustaw.gov.pl/du/2014/258/1
    6. MINIMALNA LICZBA UCZESTNIKÓW:
    3 osoby
    7. MAKSYMALNA LICZBA UCZESTNIKÓW:
    12 osób
    8. ZAPISY:
    obowiązują pod numerem (58) 620 52 78 lub 509 861 346, ul. Morska 83, budynek A, wejście 1, sdk@umg.edu.pl
    9. UWAGI:
    W wyniku ukończenia kursu uczestnik otrzymuje certyfikat Urzędu Morskiego.