Przeszkolenie w zakresie eksploatacji zbiornikowców do przewozu gazów skroplonych   – stopień wyższy – IMO 1.05

Advanced Training in Liquified Gas Tankers Operations

Cena kursu: 1000 zł

 1. LICZBA GODZIN:
  Wykład: 36h
  Ćwiczenia: 6 h
  Symulator: 18 h
  CZAS TRWANIA KURSU:
  7 dni
  3. CEL KURSU:
  Zapoznanie uczestników kursu z:

  – budową i charakterystyką zbiornikowców do przewozu gazów skroplonych
  – operacje ładunkowe oraz czynności awaryjne
  4. WYMAGANIA:
  – posiadanie ważnego świadectwa w zakresie eksploatacji zbiornikowców do przewozu gazów skroplonych st. podst.,
  3- miesięcznej praktyki pływania na zbiornikowcu do przewozu gazów skroplonych.
  Do certyfikatu konieczne jest zdjęcie
  5. PODSTAWA PRAWNA:
  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie ramowych szkoleń i wymagań egzaminacyjnych dla marynarzy – str. 46-49,
  USTAWA: Dz. U z dnia 25 lutego 2014 r., poz. 239. link do ustawy: http://dziennikustaw.gov.pl/du/2014/258/1
  6. MINIMALNA LICZBA UCZESTNIKÓW:
  3 osoby
  7. MAKSYMALNA LICZBA UCZESTNIKÓW:
  8 osób
  8. ZAPISY:
  obowiązują pod numerem (58) 620 52 78 lub 509 861 346, ul. Morska 83, budynek A, wejście 1, sdk@umg.edu.pl
  9. UWAGI:
  W wyniku ukończenia kursu uczestnik otrzymuje certyfikat Urzędu Morskiego.