PRZESZKOLENIE NA STATKI PODLEGAJĄCE KODEKSOWI IGF – STOPIEŃ WYŻSZY

Advance Training on Ships Subject to the IGF Code

 1. LICZBA GODZIN:

Wykład: 24h

Ćwiczenia: 3

Symulatory: 4

 1. CZAS TRWANIA KURSU:

3 dni

 1. CEL KURSU:

zapoznanie uczestników kursu z:

bezpieczny wykorzystanie  i minitorowaniem wszystkich operacji z paliwem na statkach podlegająchych kodeksowi IGF, operacjami ładunkowymi, bunkrowaniem paliwa gazowego, zasadami ppoż bezpieczeństwa dla statków podlegających kodeksowi IGF

 1. WYMAGANIA:

. Warunkiem uzyskania świadectwa przeszkolenia stopnia wyższego na statki podlegające Kodeksowi IGF jest:

1) ukończenie przeszkolenia na to świadectwo, posiadanie ważnego świadectwa przeszkolenia stopnia podstawowego na

statki podlegające Kodeksowi IGF, co najmniej miesięcznej praktyki pływania na statku podlegającym Kodeksowi

IGF, podczas której przeprowadzone zostały co najmniej 3 operacje bunkrowania poświadczone przez kapitana statku

lub starszego mechanika, albo

2) posiadanie świadectwa przeszkolenia specjalistycznego na zbiornikowiec do przewozu gazów skroplonych stopnia

podstawowego i świadectwa przeszkolenia specjalistycznego stopnia wyższego na zbiornikowiec do przewozu gazów

skroplonych, co najmniej miesięcznej praktyki pływania na statku podlegającym Kodeksowi IGF, podczas której

przeprowadzone zostały poświadczone przez kapitana statku lub starszego mechanika co najmniej 3 operacje bunkrowania

lub 3 operacje ładunkowe na zbiornikowcu przewożącym gazy skroplone, oraz posiadanie 3-miesięcznej praktyki

pływania w okresie ostatnich 5 lat na:

 1. a) statkach podlegających Kodeksowi IGF albo
 2. b) zbiornikowcach przewożących ładunek podlegający Kodeksowi IGF. albo
 3. e) statkach używających jako paliwa gazów łub innych paliw o niskiej temperaturze zapłonu.
 4. Dwie spośród trzech operacji bunkrowania, o których mowa w ust. 3, mogą zostać zastąpione szkoleniem na symulatorze,

odbytym w ramach przeszkolenia na świadectwo przeszkolenia stopnia wyższego na statki podlegające Kodeksowi IGF.

 1. Warunkiem odnowienia świadectw przeszkoleń, o których mowa w ust. 1, jest ukończenie przeszkolenia uaktualniającego

albo posiadanie 3-miesięcznej praktyki pływania w okresie ostatnich 5 lat na:

1) statkach podlegających Kodeksowi IGF lub

2) zbiornikowcach przewożących ładunek podlegający Kodeksowi IGF, lub

3) statkach używających jako paliwa gazów lub innych paliw o niskiej temperaturze zapłonu.

 1. Świadectwo przeszkolenia stopnia podstawowego na statki podlegające Kodeksowi IGF może być zastąpione świadectwem

przeszkolenia specjalistycznego stopnia podstawowego na zbiornikowiec do przewozu gazów skroplonych lub

świadectwem przeszkolenia specjalistycznego stopnia wyższego na zbiornikowiec do przewozu gazów skroplonych.

 1. Osoba posiadająca ważne świadectwo przeszkolenia specjalistycznego na zbiornikowiec do przewozu gazów skroplonych

stopnia podstawowego lub świadectwo przeszkolenia specjalistycznego na zbiornikowiec do przewozu gazów

skroplonych stopnia wyższego może uzyskać świadectwo przeszkolenia stopnia podstawowego na statki podlegające Kodeksowi

IGF. o ile wystąpi z wnioskiem do dyrektora urzędu morskiego.

 1. PODSTAWA PRAWNA:

Rozporządzenie Ministra Gospodarko Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie wyszkolenia i kwalifikacji członków załóg morskich- str. 27

USTAWA: Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2018 r., poz. 802

 1. MINIMALNA LICZBA UCZESTNIKÓW:

3 osoby

 1. MAKSYMALNA LICZBA UCZESTNIKÓW:

10 osób

 1. ZAPISY:

obowiązują pod numerem (58) 620 52 78 lub 509 861 346, ul. Morska 83, budynek A, wejście 1, sdk@umg.edu.pl

 1. UWAGI:

W wyniku ukończenia kursu uczestnik otrzymuje certyfikat Urzędu Morskiego.