PRZESZKOLENIE NA STATKI PODLEGAJĄCE KODEKSOWI IGF – STOPIEŃ PODSTAWOWY

Basic Safety Training on Ships Subject to the IGF Code

1. LICZBA GODZIN:

Wykład: 11h

Ćwiczenia: 5

Symulatory: 2

2. CZAS TRWANIA KURSU:

2 dni

3. CEL KURSU:

zapoznanie uczestników kursu z:

operacjami ładunkowymi, bunkrowaniem paliwa gazowego, zasadami bezpieczeństwa dla statków podlegających kodeksowi IGF

4. WYMAGANIA:

Na statkach używających jako paliwa gazów lub innych paliw o niskiej temperaturze zapłonu, podlegających

Kodeksowi IGF:

1) marynarze odpowiedzialni za bezpieczeństwo związane z przechowywaniem i stosowaniem paliwa lub działaniem

w przypadku zagrożenia związanego z paliwem na statku są obowiązani posiadać świadectwo przeszkolenia stopnia

podstawowego na statki podlegające Kodeksowi IGF;

2) kapitanowie, oficerowie mechanicy oraz członkowie załogi bezpośrednio odpowiedzialni za przechowywanie i stosowanie

paliwa oraz za systemy paliwowe są obowiązani posiadać świadectwo przeszkolenia stopnia wyższego na statki

podlegające Kodeksowi IGF.

2. Warunkiem uzyskania świadectwa przeszkolenia stopnia podstawowego na statek podlegający Kodeksowi IGF jest

ukończenie przeszkolenia na to świadectwo.

5. PODSTAWA PRAWNA:

Rozporządzenie Ministra Gospodarko Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie wyszkolenia i kwalifikacji członków załóg morskich- str. 27

USTAWA: Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2018 r., poz. 802

6. MINIMALNA LICZBA UCZESTNIKÓW:

3 osoby

7. MAKSYMALNA LICZBA UCZESTNIKÓW:

12 osób

8. ZAPISY:

obowiązują pod numerem (58) 620 52 78 lub 509 861 346, ul. Morska 83, budynek A, wejście 1, sdk@umg.edu.pl

9. UWAGI:

W wyniku ukończenia kursu uczestnik otrzymuje certyfikat Urzędu Morskiego.