PRZESZKOLENIE NA STATKI EKSPLOATOWANE NA WODACH POLARNYCH – ST. WYŻSZY

Cena zawiera koszt wystawienia certyfikatu przez Urząd Morski

Wymagania:
– 1 zdjęcie

– certyfikat „Basic training for Ships Operating in polar waters”

– min. 2 mc praktyki pływania na statkach eksploatowanych na wodach polarnych lub wodach zalodzonych na poziomie operacyjnym lub zarządzania w dziale pokładowym. (Praktyka powinna być potwierdzona zaświadczeniem praktyki pływania, wystawionym przez kapitana statku lub armatora statku).

Kurs z wykorzystaniem symulatora nawigacyjnego.