PRZESZKOLENIE NA STATKI EKSPLOATOWANE NA WODACH POLARNYCH – ST. PODSTAWOWY

Kurs zakończony certyfikatem wystawionym przez Urząd Morski w Gdyni.

Kurs z wykorzystaniem symulatora nawigacyjnego.

Wymagania:
-1 zdjęcie