PRZESZKOLENIE NA STATKI EKSPLOATOWANE NA WODACH POLARNYCH – ST. PODSTAWOWY

Zgodne z kursem modelowym IMO 7.11

Kurs zakończony certyfikatem wystawionym przez Urząd Morski w Gdyni.

Kurs z wykorzystaniem symulatora nawigacyjnego.

Wymagania:
-1 zdjęcie