PRZESZKOLENIE DLA CZŁONKÓW ZAŁÓG Z PRZYDZIELONYMI OBOWIĄZKAMI W ZAKRESIE OCHRONY

Proficiency for seafarers with designated security duties 

Cena kursu: 300 zł

1.LICZBA GODZIN:
Wykład: 3h
Ćwiczenia: 2h
2. CZAS TRWANIA KURSU:
1 dzień
3. CEL KURSU:
Zapoznanie uczestników kursu z:

– zagrożeniami dla bezpieczeństwa żeglugi
– przeprowadzaniem kontroli statku, ocena stanu jego ochrony
– wyborem i realizowaniem odpowiednich procedur ochrony
4. WYMAGANIA:
brak
5. PODSTAWA PRAWNA: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie ramowych szkoleń i wymagań egzaminacyjnych dla marynarzy – str. 26, USTAWA: Dz. U z dnia 25 lutego 2014 r., poz. 239. link do ustawy: http://dziennikustaw.gov.pl/du/2014/258/1
6. MINIMALNA LICZBA UCZESTNIKÓW:
5 osoby
7. MAKSYMALNA LICZBA UCZESTNIKÓW:
15 osób
8. ZAPISY:
obowiązują pod numerem (58) 620 52 78 lub 509 861 346, ul. Morska 83, budynek A, wejście 1, sdk@umg.edu.pl
9. UWAGI:
W wyniku ukończenia kursu uczestnik otrzymuje certyfikat Urzędu Morskiego.