PRZESZKOLENIE W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ STOPIEŃ WYŻSZY – ODNOWIENIE

1.LICZBA GODZIN:
Wykład: 3,5 h
Ćwiczenia: 4,5h

2.CZAS TRWANIA KURSU:
1dzień

3.CEL KURSU:
Celem kursu jest zapoznanie uczestników kursu z :
zapobieganiem pożarom na statku
– właściwym reagowaniem wypadku pojawienia się pożaru lub zadymienia na statku
– właściwym stosowaniu sprzętu pożarniczego

4. WYMAGANIA:
 posiadanie ważnego świadectwa w zakresie ochrony przeciwpożarowej st. wyższego, które utraciło ważność w okresie nie dłuższym niż rok przed rozpoczęciem szkolenia
–  6 – miesięcznej praktyki pływania odbytej w okresie ostatnich 5 lat przed rozpoczęciem szkolenia

5.PODSTAWA PRAWNA:
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie ramowych szkoleń i wymagań egzaminacyjnych dla marynarzy – str. 33,
USTAWA: Dz. U z dnia 25 lutego 2014 r., poz. 239.
link do ustawy: http://dziennikustaw.gov.pl/du/2014/258/1

6. MINIMALNA LICZBA UCZESTNIKÓW:
3 osoby

7. MAKSYMALNA LICZBA UCZESTNIKÓW:
20 osób

8. ZAPISY:
obowiązują pod numerem (58) 620 52 78 lub 509 861 346, ul. Morska 83, budynek A, wejście 1, sdk@umg.edu.pl

9. UWAGI:
W wyniku ukończenia kursu uczestnik otrzymuje certyfikat Urzędu Morskiego.

Terminy

2 lipca 2024
Wolnych miejsc: 100
10 lipca 2024
Wolnych miejsc: 100