OBSŁUGA I KONSERWACJA UKŁADÓW ZASILANIA O NAPIĘCIU PRZEKRACZAJĄCYM 1KV

Training in operation and maitenance of power systems in excess of 1kV STCW A-III/6
Cena kursu: 2550 zł

1.LICZBA GODZIN:
Wykład: 20 h
Ćwiczenia: 10h
2.CZAS TRWANIA KURSU:
3 dni
3.CEL KURSU:
Celem kursu jest zapoznanie uczestników kursu z:
– charakterystyką wysokonapięciowych układów rozdzielczych i przetwarzających
– kształtowaniem się naprężeń elktr. w układach izolacyjnych
– wpływem różnych parametrów na wytrzymałość elektryczną
4. WYMAGANIA:
– brak
5.PODSTAWA PRAWNA:
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie ramowych szkoleń i wymagań egzaminacyjnych dla marzynarzy – str. 74-75,
USTAWA: Dz. U z dnia 25 lutego 2014 r., poz 239.
link do ustawy:http://dziennikustaw.gov.pl/du/2014/258/1
6. MINIMALNA LICZBA UCZESTNIKÓW:
8 osób
7. MAKSYMALNA LICZBA UCZESTNIKÓW:
15 osób
8. ZAPISY:
obowiązują pod numerem (58) 620 52 78 lub 509 861 346, ul. Morska 83, budynek A, wejście 1, sdk@umg.edu.pl
9. UWAGI:
W wyniku ukończenia kursu uczestnik otrzymuje certyfikat Urzędu Morskiego.
Dodatkowo otrzymuje certyfikat ośrodka – (wymagane jest 1 zdjęcie).
Na kursie jest ograniczona ilość miejsc, prosimy o wcześniejsze zapisy