NAUTYCZNE DOWODZENIE STATKIEM (BRIDGE TEAM MANAGEMENT)

Nautycznego dowodzenia statkiem (Bridge Team MANAGEMENT)

 

OBOWIĄZUJĄ ZAPISY NA KURS.

Kurs Manewrowanie statkiem i dowodzenia wachtą nawigacyjną

Ship Simulator and Bridge Teamwork

 

Cele kursu

Doskonalenie u uczestników kursu umiejętności dowodzenia statkiem i kierowania zespołem ludzkim.

 

Liczba godzin: 40

 

Uwagi

Na zakończenie kursu uczestnik otrzymuje 2 certyfikaty. Jeden z nich wydany jest przez Urząd Morski w Gdyni, potwierdzający ukończenie kursu Bridge Team Resource a drugi certyfikat wydany jest przez ośrodek (certyfikat Bridge Team Management), potwierdza on uczestnictwo w większej liczbie godzin symulatorowych.

KURS ODBYWA SIĘ NA:
Al. Jana Pawła II 3
81-345 Gdynia
tel. (058) 620-19-68, tel. 606 639 978

e-mail: sdk@umg.edu.pl