NAUTYCZNE DOWODZENIE STATKIEM (BRIDGE TEAM MANAGEMENT) – DOKSZTAŁT

OBOWIĄZUJĄ ZAPISY NA KURS.

Kurs Manewrowanie statkiem i dowodzenia wachtą nawigacyjną

Ship Simulator and Bridge Teamwork

WARUNKIEM PRZYSTĄPIENIA DO KURSU JEST POSIADANIE CERTYFIKATU Bridge Team RESOURCE (URZĘDOWY)

Cele kursu

Doskonalenie u uczestników kursu umiejętności dowodzenia statkiem i kierowania zespołem ludzkim.

Liczba godzin: 8

Uwagi

Na zakończenie kursu uczestnik otrzymuje 1 certyfikat wydany przez ośrodek (certyfikat Bridge Team Management), potwierdza on uczestnictwo w większej liczbie godzin symulatorowych.

KURS ODBYWA SIĘ NA:
Al. Jana Pawła II 3 pokój nr 320
81-345 Gdynia
tel. (058) 620-19-68, 690-11-11
fax (058) 660-61-26
e-mail: sdk@umg.edu.pl

Terminy

21 września 2023
Wolnych miejsc: 8
9 października 2023
Wolnych miejsc: 8
26 października 2023
Wolnych miejsc: 8