NAUTYCZNE DOWODZENIE STATKIEM (BRIDGE TEAM MANAGEMENT) – DOKSZTAŁT

OBOWIĄZUJĄ ZAPISY NA KURS.

Kurs Manewrowanie statkiem i dowodzenia wachtą nawigacyjną

Ship Simulator and Bridge Teamwork

WARUNKIEM PRZYSTĄPIENIA DO KURSU JEST POSIADANIE CERTYFIKATU Bridge Team RESOURCE (URZĘDOWY)

Cele kursu

Doskonalenie u uczestników kursu umiejętności dowodzenia statkiem i kierowania zespołem ludzkim.

Liczba godzin: 8

Uwagi

Na zakończenie kursu uczestnik otrzymuje 1 certyfikat wydany przez ośrodek (certyfikat Bridge Team Management), potwierdza on uczestnictwo w większej liczbie godzin symulatorowych.

KURS ODBYWA SIĘ NA:
Al. Jana Pawła II/3
81-345 Gdynia
tel. (058) 620-19-68, 606 639 978

e-mail: sdk@umg.edu.pl

Terminy

27 czerwca 2024
Wolnych miejsc: 8
18 lipca 2024
Wolnych miejsc: 8
22 sierpnia 2024
Wolnych miejsc: 8