Manewrowanie statkami i prowadzenia operacji przeładunkowych statek-statek z wykorzystaniem symulatorów LCHS i manewrowego

Ship to Ship Operation training inc. LCHS
Cena kursu: 1 osoba – 2600 zł
1. LICZBA GODZIN:
Wykład: 6 h
Symulator: 24 h
2. CZAS TRWANIA KURSU:
4 dni
3. CEL KURSU:
Kurs przeznaczony dla oficerów poziomu zarządzania i operacyjnego (dział pokładowy) oraz innych osób, które na statku odpowiadają za bezpieczeństwo przeprowadzanych operacji ładunkowych statek – statek (Ship to Ship operation)
4. WYMAGANIA:
Brak
5. PODSTAWA PRAWNA:

6. MINIMALNA LICZBA UCZESTNIKÓW:
4 osoby
7. MAKSYMALNA LICZBA UCZESTNIKÓW:
grupa wykładowa: 8 osób
grupa ćwiczeniowa: 2 osoby przy jednym stanowisku
8. ZAPISY:
obowiązują pod numerem (58) 620 52 78 lub 509 861 346, ul. Morska 83, budynek A, wejście 1, sdkmech@umg.edu.pl
9. UWAGI:
W wyniku ukończenia kursu uczestnik otrzymuje certyfikat ośrodka ze wskazaniem podstawy prawnej szkolenia.
Kurs organizowany w zależności od zapotrzebowania