MANEWROWANIE DUŻYMI STATKAMI I STATKAMI O NIETYPOWYCH CHARAKTERYSTYKACH MANEWROWYCH (SHIP HANDLING)

Manewrowania dużymi statkami i statkami o nietypowych charakterystykach manewrowych (Ship Handling)

 

PROWADZIMY ZAPISY NA KURS

Cele kursu

Zaznajomienie i doskonalenie umiejętności u uczestników kursu w zakresie manewrowania dużymi statkami o nietypowych charakterystykach manewrowych.

Liczba godzin

Forma zajęć W C L S
Liczba godzin 9 41 0 0 50

Warunek przystąpienia do kursu

  • Szkolenie przeznaczone dla kapitanów dużych statków lub statków z nietypowymi charakterystykami manewrowymi, zgodnie z zaleceniami Sekcji B-V/3 pkt 3.2 Kodeksu STCW.

Uwagi Do certyfikatu potrzebne jest 1 zdjęcie