KURS DYDAKTYCZNY DLA INSTRUKTORA IMO 6.09

Kurs dydaktyczny dla Instruktorów 

Porogram szklolenia oparty jest na kursie modelowym IMO 6.09

Liczba godzin :66  (wykład : 22 godziny+ćwiczenia : 44 godziny)

Do wydania świadectwa potrzebne jest 1 zdjęcie.

Certyfiakt przeszkloenia wydawany jest przez Urząd  Morski.

Certyfiakt ważny jest bezterminowo.