KODEKS BEZPIECZNEGO ZARZĄDZANIA STATKIEM I ZAPOBIEGANIA ZANIECZYSZCZENIOM (ISM CODE)

Kodeks bezpiecznego zarządzania statkiem i zapobiegania zanieczyszczeniom (ISMCode)

 

Framework training program for the konwledge of the International Management Code for the Safe Oparation of Ships and for Pollution Prevention

 

Cele kursu

Zapoznanie uczestników kursu z postanowieniami międzynarodowego Kodeksu Zarządzania Bezpieczną eksploatacją statków i Zapobiegania Zanieczyszczeniom (ISM CODE) i zasadami jego wdrożenia w przedsiębiorstwach armatorskich.

 

Liczba godzin

Wykłady – 9 godzin

Ćwiczenia – 0,5 godziny

 

Uwagi:

Kurs odbywa się w ramach kursu Kapitana Żeglugi Wielkiej.

W razie zapotrzebowania kurs również może zostać zorganizowany