INDYWIDUALNE TECHNIKI RATUNKOWE – odnowienie (ITR)

Kurs odnowienia Indywidualnych Technik Ratunkowych (ITR)
(Basic Safety Training in Personal Survival Techniques)

 

OBOWIĄZUJĄ ZAPISY,   LICZBA MIEJSC OGRANICZONA

 

Zgodnie z Rozporządzeniem z dnia 7 sierpnia 2013r. w sprawie wyszkolenia i kwalifikacji członków załóg statków morskich (Dz.U. 2013r. Poz. 937) [Dział V, Rozdział 1, §65, pkt 5] w dniu rozpoczęcia kursu należy stawić się w biurze obowiązkowo o godzine 08.00:

1) KSEROKOPIĘ PIERWSZEJ STRONY KSIĄŻECZKI ŻEGLARSKIEJ;
2) KSEROKOPIĘ KSIĄŻECZKI ŻEGLARSKIEJ
 potwierdzającą minimum 6 miesięczny pobyt na statku (w przeciągu ostatnich 5 lat);
Na kserokopii proszę wpisać zliczoną ilość dni
3) KSEROKOPIĘ „STAREGO” CERTYFIKATU (które utraciło ważność nie wcześniej niż rok przed przeszkoleniem).

 

Kurs składa się z 2 części:

  1. teoretycznej (WYKŁAD ) oraz
  2. praktycznej (BASEN )– na którym OBOWIĄZUJE: czepek oraz kąpielówki typu slipy bądź przylegające spodenki kąpielowe (zakaz pływania w spodenkach plażowych/bermudach/szortach)]

 

 

KURS ODBYWA SIĘ PRZY:
ul. Morska 83
81-222 Gdynia
tel. (058) 620-19-68, 620-52-78
e-mail: sdk@umg.edu.pl